Portalen Min Idrett og NMF

Motorsporten har lagt seg tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds medlemsportal kalt Min idrett.

Dette blir gjort for å etterkomme kravet fra Idrettstyret, om at alle medlemmer skal være registrert i Idrettens sentrale database og for å tilby et moderne og tilpasset konkurransesystem. Løsningen er felles for hele Idretten, slik at dersom du er medlem i flere idrettslag, har du nå ett sted for administrasjon av disse medlemskapene. Her må man lage seg en profil og registrere seg for og kjøpe ett klubbmedlemskap.
Klikk på ikonet til venstre.

Til Min idrett Handling Endre og oppdatere dine kontaktopplysninger
Handling Betale for klubbmedlemskap
Handling Skrive ut medlemskort
Handling Se hvilke kompetanser du er registrert med
Til nye SAS Handling Kjøpe utøverlisens
Handling Melde deg på Trialkonkurranse

Den nye IT-løsningen består av flere systemer, men med felles brukernavn og passord for alle.

Reklamer