Hva er Trial?

Trial er en voksende sport, med omlag 1000 lisensierte utøvere i Norge. Men vi nok fremdeles for en minoritet å regne i idrettsNorge. Trial er en morsom og sosial sport for hele familien, og passer like godt for jenter som for gutter! Derfor kan det kanskje være på sin plass med litt folkeopplysning om hva som er mål og mening med sporten.

Ordet Trial er engelsk og betyr kort og godt «prøve» eller «prøvelse». Det beskriver rimelig godt hva føreren føler underveis i en løype med mer og mindre uoverkommelige hindre og utfordringer.
Trial er en gren av motorsykkelsporten, ferdighetsprøve i vanskelig terreng.
Førerne skal ta seg gjennom en avgrenset løype i terrenget, som kalles en «seksjon».
Ferden skal skje uten at føreren «tar nedi» med føttene for å støtte seg eller gjenvinne balanse.
Blir man nødt til å sette en fot i bakken, blir dette straffet med en «prikk».
I et konkurranseområde merkes normalt 7 – 18 slike seksjoner. Alle deltakere skal kjøre gjennom disse to eller tre ganger i løpet av konkurranse. I hver av disse småløpene kan man få inntil tre prikker for å ta nedi med føttene.
Det finnes verre forseelser som automatisk gir maks-straffen på fem prikker: Fem prikker er også straffen for å ta feil av hvor man skal kjøre i seksjonen, eller for å rive ned piler eller annen oppmerking av løypa. Fem prikker går også til den som kveler motoren og ikke greier å få start på den igjen uten å ta nedi bakken med en fot.
Prikkene tildeles og telles altså av dommere som følger førerne med argusøyne.
Etter hver runde legges prikkene de enkelte førerne har pådratt seg sammen og danner grunnlag for resultatlisten.
Den som har gjennomfører hele konkurransen med færrest «straffeprikker» er vinneren.

Fart betyr normalt lite i Trial, men det finnes ett unntak:
Dersom to førere står med like mange prikker etter konkurransen, vinner den som gjennomførte på kortest tid. Her er det imidlertid lengden på pausene og ikke hastigheten i løypene som avgjør.
Dette er en av hovedårsakene til at det svært sjelden oppstår alvorlige skader i Trial-sporten. Godt sikkerhetsutstyr og grundige tekniske kontroller av trialsyklene foran hvert løp er en annen forebyggende faktor.

Barn kan begynne å trene trial i organiserte former fra fylte 5 år. Frem til utøveren er 16 år, må foresatte være med og tilstede på all form for trening og konkuranser.

Frem til det året en fyller 8 år er motorstørrelsen begrenset til 80 kubikkcentimeter. Fra 8 til 13 år er begrensningen 200 kubikkcentimeter. Fra 13 år er det fri størrelse på sykkel. De største syklene er i dag 320 kubikkcentimeter.

I Norge er det kun tillatt å kjøre trial på spesielt godkjente områder, og i regi av en klubb som er medlem i Norges Motorsportforbund (NMF). Alle som kjører trial må ha kjørelisens, (utstett av NMF) som innbefatter en forsikring gjennom NMF, og ett klubbmedlemskap (inkl. foresatte når utøver er under 16 år). Trialsporten er underlagt Norges Idrettsforbund (NIF)