Klubbinfo

Kråkerøy Trial Club
post@krakeroy-trialclub.no
Org.nr. 983 734 871
Kontonr. 1000 31 61205
Enhetsregisteret
Frivillighetsregiteret

Besøksadresse: Enhusveien 42, Kråkerøy
Telefon: 908 87 460
E-post:
Leder Kråkerøy Trial Club
Kasserer Kråkerøy Trial Club
Sekretær Kråkerøy Trial Club

Hjemmeside: Kråkerøy Trial Club
På Facebook:Kråkerøy Trial Club

Støtt oss gjerne med grasrot middler!
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=983734871

Treningstider kjøring:
Mandag og onsdag kl.1800-2100 (fra e. påske, til uke 40)
Lørdager fra kl.1100-1400 (før påske, og etter uke 40)
Eller etter individuelle avtaler
Vi holder stengt i skolens ferier
Det er ingen offisielle treninger vinterstid
Oppstart onsdag 15.april 2020

Trening inne vinterstid
Generelt på Rød skole Kråkerøy, avtales pr. år