Norges Motorsportforbund (NMF), Min Idrett og iSonen

Kråkerøy Trial Club er medlem av Norges Motorsportforbund (NMF). For å kunne kjøre trial hos Kråkerøy Trial Club må det løses Norges Motorsportforbund’s lisens.
Lisenser kjøpt hos andre lisens-tilbydere vil ikke kunne brukes hos oss.

Motorsporten har lagt seg tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds medlemsportal kalt Min idrett.

Dette blir gjort for å etterkomme kravet fra Idrettstyret, om at alle medlemmer skal være registrert i Idrettens sentrale database og for å tilby et moderne og tilpasset konkurransesystem. Løsningen er felles for hele Idretten, slik at dersom du er medlem i flere idrettslag, har du nå ett sted for administrasjon av disse medlemskapene. Her må man lage seg en profil og registrere seg for og kjøpe ett klubbmedlemskap i Kråkerøy Trial Club. Etter at man har registret seg i Min Idrett og betalt medlemskap i klubb vil det være mulighet for å kjøpe kjørelisenser her også.

I portalen iSonen kan du finne konkurranser og melde deg på konkurranser i regi av Norges Motorsport Forbund.

Norges Motorsportforbund (NMF) sine sider finner man all informasjon om motorsport og trial.