Portalen Min Idrett og Norges Motorsportforbund (NMF)

Motorsporten har lagt seg tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds medlemsportal kalt Min idrett.

Dette blir gjort for å etterkomme kravet fra Idrettstyret, om at alle medlemmer skal være registrert i Idrettens sentrale database og for å tilby et moderne og tilpasset konkurransesystem. Løsningen er felles for hele Idretten, slik at dersom du er medlem i flere idrettslag, har du nå ett sted for administrasjon av disse medlemskapene. Her må man lage seg en profil og registrere seg for og kjøpe ett klubbmedlemskap i Kråkerøy Trial Club.

I portalen MITANorges Motorsportforbund (NMF) sine sider kjøper man lisenser, og melder seg på konkuranser.